Skip Ribbon Commands
Skip to main content
முகப்பு :: பயனுள்ள தகவல் :: செய்தி / அறிவித்தல்கள்

செய்தி / அறிவித்தல்கள்

பெறுமதி சேர் வரிக்கு பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆட்களுக்கான அறிவித்தல்

பெறுமதி சேர் வரி(VAT) ஒத்திவைப்பு வசதி

27-12-2021
பெறுமதி சேர் வரிக்கு பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆட்களுக்கான அறிவித்தல்

பெறுமதி சேர் வரி(VAT) தற்காலிகப் பதிவு

27-12-2021
வரி செலுத்துவோருக்கான அறிவித்தல்

இடையறா வரிக்கொடுப்பனவு தளங்கள் (OTPP)

22-12-2021
வரி செலுத்துவோருக்கான அறிவித்தல்

பெருநிறுவன வருமான வரி, தனிநபர் வருமான வரி மற்றும் பங்குடமை வருமான வரி வருமானத்தை தாக்கல் இ-சேவை மூலம் தாக்கல் செய்தல்

21-12-2021
அறிவித்தல் – பெறுமதி சேர் வரி

2021 நவம்பர் மாதத்திற்கான கொடுப்பனவூகளைச் செலுத்துதலும் விபரத்திரட்டுக்களை சமா; ப்பித்தலும்

16-12-2021
அறிவித்தல் – தனியாள் முற்பண வருமான வரி (APIT)

2021 நவம்பர் மாதத்திற்கான கொடுப்பனவுகளை செலுத்த வேண்டிய திகதி

13-12-2021
வரி செலுத்துவோருக்கான அறிவித்தல் - வருமான வர

பன்னாட்டு தொழில் முயற்சியாண்மை (ப.தொ.மு. - CbCR) குழுவின் நாடு வாரியான அறிக்கையை கோப்பிடுவதற்கான அறிவித்தல்

25-11-2021
வரி செலுத்துவோருக்கான அறிவித்தல் - வருமான வரி

2020/2021 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வருமான விபரதிரட்டினை சமர்ப்பித்தல்

24-11-2021
அறிவித்தல் – பெறுமதி சேர் வரி

2021 அக்டோபர் மாதத்திற்கான கொடுப்பனவூகளைச் செலுத்துதலும் விபரத்திரட்டுக்களை சமா; ப்பித்தலும்

16-11-2021
மதுபான உரிமம் உடையோர்களுக்கான அறிவித்தல்

மதுபான உரிமத்தின் புதுப்பித்தலுக்கான வரி

11-11-2021

இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: 25-03-2021