Skip Ribbon Commands
Skip to main content
මුල් පිටුව :: ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු :: පුවත්/නිවේදන

පුවත්/නිවේදන

එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) /මූල්‍ය සේවා මත එකතු කළ අගය මත බද්ද(VATFS)

2023 අප්‍රේල් මාසය සඳහා ගෙවීම් කිරීම හා වාර්තා සැපයීම

18-05-2023
දැන්වීම් - සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද (SSCL)

2023 අප්‍රේල් මාසය සඳහා බදු ගෙවීම

18-05-2023
බදු ගෙවන්නන් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනතේ සංශෝධන

13-05-2023
දැන්වීම් – IIT, PIT, CIT, AIT, WHT & APIT

2023 මැයි 15 හෝ එදිනට පෙර පහත සදහන් බදු ගෙවීමට කටයුතු කරන්න

08-05-2023
දැන්වීම් - එකතුකළ අගය මත බදු

2023 මාර්තු මාසය සඳහා ගෙවීම් කිරීම හා වාර්තා සැපයීම

12-04-2023
දැන්වීම් - සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද (SSCL)

2022 මාර්තු මාසය සඳහා ගෙවීම් කිරීම

12-04-2023
දැන්වීම් - මුද්දර ගාස්තු (SD)

සමථයකට පත් කරන ලද මුද්දර ගාස්තු පිළිබඳ ප්‍රකාශනය සහ ගෙවීම්

12-04-2023
දැන්වීම් - අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද (APIT)

2023 මාර්තු මාසය සඳහා ගෙවීම් කිරීම

12-04-2023
බදු ගෙවන්නන් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි

බදු වාසිකත්වය පිළිබඳ සහතික (TRC)

04-04-2023
දැන්වීම් - අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද (APIT)

සේවායෝජකගේ වාර්ෂික ප්‍රකාශය ගොනුකිරීම සඳහා ඊ- සේවාව විවෘතව ඇත

04-04-2023

අවසන් වරට යථාවත් කිරීම : 25-03-2021